Parque empresarial do Milladoiro hasta el 22 de noviembre de 2021


Fecha límite para participar: 22 de noviembre de 2021. Parque empresarial do Milladoiro: Visión da empresa actual

As fotografías poden ser das instalacións, incluídas as fachadas das naves, do equipo humán, dos productos, dos eventos ou de calquera actividade económica que as empresas realicen na súa ubicación.

Poden ser realizadas con calquera tipo de técnica e estilo, primando o enfoque comercial da fotografía, tentando crear unha estética do Parque Empresarial do Milladoiro ou das actividades económicas que aquí se desenvolvan. Estarán inscritas no campo do fotodocumentalismo ou reportaxe en xeral.

Deberán ceñirse á temática e serán realizadas dentro do Parque Empresarial de Milladoiro.

PREMIOS

Premios para categoría absoluta :

1º Premio: 500 € + trofeo
2º Premio: 400 € + trofeo
3º Premio: 300 € + trofeo

Premios xuvenil-infantil (Menores de 18 anos):

1º Premio: Vale por 75€ + trofeo
2º Premio: Vale por 50€ + trofeo
3º Premio: Vale por 40€ + trofeo.

Web: http://www.aenovomilladoiro.com/noticia/vii-certame-de-fotograf%C3%ADa-comercial-parque-empresarial-de-o-milladoiro-3997.html