II Concurso de Fotografía de la Construcción hasta el 15 de junio de 2023


Fecha límite para participar: 15 de junio de 2023. Enguany, volem volem posar l’accent en què participin imatges del dia a dia a l’interior d’una obra, que els professionals del sector de la construcció mostrin nous aspectes, normalment desconeguts per al públic en general.

Per això hem incrementat els premis incloent un accèssit de 300 € per a la millor fotografia feta per professionals del sector de la construcció.

No sembla que hagin molts concursos de fotografia amb aquesta temàtica a Espanya així que, des de la modèstia, amb aquest II Concurs de Fotografia de la Construcció, pretenem continuar donant major visibilitat a la nostre sector i seguir reivindicant que també existeix la Fotografia de la Construcció.

Un concurso abierto a todos los apasionados de la fotografía que quieran mostrar tanto la parte artística como la testimonial de las distintas situaciones que se dan en cualquier proceso de construcción.

Se establece un primer premio de 600€, un segundo premio de 300€ y un tercer premio de 150€. Accésit de 300€ para la mejor fotografía presentada por profesionales del sector de la construcción, que puede sumarse a cualquier de los premios ordinarios.

Web: https://es.archsconstructora.com/concurs-fotografia